Workshops

Mankato organiseert workshops onder leiding van professionele kunstdocenten voor scholen, en op termijn ook voor bedrijven en particulieren.  

Voor basis- en voortgezet onderwijs

‘Leven met water’

Vanuit de ruimte gezien lijkt de aarde blauw, waar water is. Maar water is overal, en we zijn afhankelijk van water in onze directe omgeving.

Water is vloeiend en levendig, het kolkt, bruist en kabbelt. Maar het kan ook een machtige vloedgolf veroorzaken, grillig en gevaarlijk zijn. Klimaatverandering brengt weersveranderingen met zich mee, waardoor water een andere rol gaat spelen in ons leven. Zijn we ons hiervan bewust? En zijn we hierop voorbereid?

Tijdens de workshop 'Leven met water' maken leerlingen na een introductie over landschapskunst zelf Land art in de uiterwaarden. Daarna kunnen zij kiezen uit het etsen van een boekje met als thema 'Langs de oever', zelf verf maken van natuurlijke pigmenten, of het schrijven en performen van een klimaatrap.

Voor basisonderwijs

‘Drijvende stad’ 


Bij Mankato bij de Twistvliettoren is heel goed te zien dat het water steeds stijgt en zakt.
Door klimaatverandering verandert het weer en is er soms te veel en soms juist te weinig water. Wat betekent dit voor ons en onze omgeving?

We worden ons bewust dat de strijd ‘tegen’ het water ingrijpende maatregelen vraagt. Bovendien levert onze manier van bouwen problemen met water op: in een ‘versteende’ leefomgeving is in tegenstelling tot een groene, levende omgeving weinig verkoeling te vinden. En bij extreme regenval kan het water niet goed wegstromen, de grond in.

Wij gaan in deze workshop kijken hoe we mét het water kunnen gaan werken i.p.v. de strijd aan te gaan, we gaan een drijvende stad bouwen!

Nieuwsbrief

Adres

Holtenbroekerdijk 5
8031 ER Zwolle

Mede mogelijkgemaakt door: